Mytí výloh

Naše firma Výškové práce Praha se dlouhodobě specializuje na kompletní mytí, čištění a leštění výloh, včetně jejich impregnace. Klademe důraz na precizně provedené úklidové práce a maximální spokojenost klientů. Používáme moderní techniku a účinné a zároveň šetrné čistící značkové prostředky. Zaměstnáváme spolehlivé zaměstnance, kteří jsou řádně proškolení a svoji práci odvádí s nejlepšími výsledky. Důkazem toho jsou naši stálí zákazníci.

Mytí a leštění výloh

Kvalitní mytí výloh probíhá ve dvou režimech. Jedná se o servisní mytí výloh, kde si zákazník zvolí servisní cyklus mytí výloh či jiných prosklených ploch, anebo provádíme nárazové a jednorázové mytí výloh. Službu provádíme jednorázovými akcemi, nebo v servisních cyklech 1x za 14 nebo za 30 dnů. Dále je možno mytí výloh provádět i v servisu 1x 90 dní a 1 x 120 dní, nebo nepravidelně v časech, které si zvolí sám zákazník. Mytí výloh v provozovnách mimo obchodní centra provádíme obvykle v otevírací době dle dohody. Mytí výloh v provozovnách v obchodních centrech provádíme mimo pracovní dobu dle dohody před nebo po zavírací době. Při mytí výloh nepoužíváme žádné leštidla a tím je zaručeno, že Vaše výlohy a jiné prosklené plochy zůstanou dlouhou dobu čisté a neobjeví se na nich po čase kruhy a tahy leštění, tak jak tomu je u mytí výloh za pomoci různých leštidel. Výlohy čistíme rozmývákem a následně je setřeme stěrkou s kvalitní gumou. Jakmile je prosklená plocha kvalitně vyčištěna, necháme ji proschnout a poté doleštíme suchou bavlněnou plenouDalší předností naší práce je, že každá zakázka je zahájena a ukončena kompetentní osobou – vedoucím našich zaměstnanců tzv. mistrem. Tato osoba vždy se zákazníkem přebírá a odevzdává provedenou zakázku. Každá zakázka musí být vždy ukončena podepsáním předávacího protokolu, ve kterém naši zákazníci stvrzují, že dílo nevykazuje žádné škody či nedodělky a celková práce naší firmy byla provedena v dohodnuté kvalitě. Po kontrole je potvrzen výkaz o provedené práci na jehož základě se fakturuje kvartálně. Je možné samozřejmě platit i hotově na PPD. Vykonáváme mytí výloh a skleněných ploch pro obchody, obchodní centra a provozovny v centru města a na hlavních obchodních tepnách. Servisní mytí výloh zajišťujeme již řadu let v obchodních centrech po celé České a Slovenské republice a nově i v Rakousku.

leštění výloh
obchodní centra

Mytí a čištění výloh ve výškách

Mytí a čištění výloh ve výškách vykonávají naši kmenoví, profesionální a bezúhonní zaměstnanci, kteří mají platnou licenci na práci ve výškách. Samozřejmostí je jejich proškolení dle nařízení vlády podle § 134a odst. 2 a podle § 134 c odst. 2 zákona č.65/1965 Sb., zák. práce ve znění zákona č.155/2000 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do volné hloubky. Za dobu svého působení umyli již mnoho metrů čtverečních oken ve výškách. Naše firma Vám zajistí mytí výloh a skleněných ploch ve výškách a v těžko nepřístupných místech do druhého dne po objednání zakázky. Spokojenost našich zákazníků je pro nás klíčová. Naši odborně kvalifikovaní pracovníci dokážou umýt jakkoliv velkou prosklenou plochu i ve výškách a v těžko přístupných místech pomocí vysokozdvižné techniky, lešení nebo certifikovaných horolezců, kteří využívají horolezecké a speleologické techniky. Naši kvalifikovaní pracovníci provádějí mytí a čištění oken ve výšce již řadu let a výsledkem jsou naši stálí spokojení zákazníci. Při mytí výloh ve výškách provádíme i hydrofobní impregnaci, kterou doporučujeme aplikovat na těžko přístupné skleněné výplně.

Odstranění polepů ze skleněných povrchů

Naše firma má pro tuto práci profesionální pracovníky, kteří umí kvalitně umýt výlohy a skleněné výplně k maximální spokojenosti našich zákazníků. Naše firma dokáže z vašich výloh bez jakéhokoliv poškození odstranit folie, výlepy, aj. Odstraňujeme a strháváme polepy, reklamy, jednorázové polepy akcí, reklamní bannery, stavební polepy, polepy pylonů, folie ve výškách. Také seškrabeme veškeré lepidlo, které je zbytkem po stržení a odstranění folií. V současné době se montují a osazují tabule prosklených ploch a výloh, které na svém povrchu mají speciální jemně kovovou vrstvu, která může být neodborným zásahem čištění výloh a prosklených ploch nenávratně poškozena. Velmi často se již stalo, že odstraňovaný polep nebo hrubá nečistota z výloh nebo prosklených ploch byla čištěna jiným nástrojem než širokou, velmi ostrou korundovou žiletkou cca 10 – 15 cm ve své šířce, a došlo k nenávratné škodě, okna  a prosklené plochy byly poškrábány a zničeny. Odborně odstraníme i staré folie, které jdou velmi špatně ze skleněných ploch stáhnout. Takové folie, je nutné odborně nařezat a po malých částech z výloh odstranit. Po starých foliích zůstává lepidlo přichyceno na skle a to je následně odstraněno korundovou žiletkou. Po odstranění folií precizně výlohy umyjeme a vyleštíme.

mytí výloh

Impregnace výloh

Výškové práce Praha nabízí kompletní péči v oblasti mytí a impregnace výloh. Impregnace na skla se aplikuje pomocí technologie GlasProtect – GSP. Tato technologie zásadní mírou snižuje náklady na údržbu skel, prodlužuje její životnost a vylepšuje optický vzhled. Je určena především na střešní okna, skleněné fasády, solární panely, skleníky, prosklené výlohy, na skla hladká a na menší plochy skel s jemným ornamentem. Samočistící technologie GSP je dvoufázová a je na lihové bázi. Má ochranný účinek proti vodě a špíně, založený na principu lotosového efektu. Na vodovzdorné nanovrstvě dochází ke shlukování vody a špíny do kuliček a odvalování z povrchu samospádem nebo prouděním vzduchu. GSP způsobuje hydrofobizaci, olejofobizaci a samočistící schopnost ošetřeného skla. Zabraňuje uchycení plísní, vodního kamene a vzniku skvrn např. od rzi. Chrání před působením chemikálií do hodnoty pH13 – solí, kyselin, zásad a také chrání sklo před nepříznivým UV zářením.

Tato NANO VRSTVA je odolná teplotám do cca 450°C. Spojením nano částic s podkladem je vytvořen absolutně spolehlivý ochranný mechanismus pro povrch. Garantujeme záruku 2 roky, životnost je podmíněna klimatickými podmínkami. Předpokládaná životnost dle klimatické námahy je zpravidla delší 4-5 let. Pro aplikaci GlasProtectu – GSP musí být suché klimatické podmínky při teplotě +15°C až +30°C. Výrobce nedoporučuje, aby venkovní teplota v prvním dni po nanesení impregnace klesla pod +10°C. Tím se zachová správná funkce a vlastnosti impregnace. V první fázi impregnace musíme důkladně očistit a odmastit prosklené plochy. V druhé fázi ošetříme skleněné plochy pomocí technologie NANOCLEAN – naneseme na plochy, necháme 20 minut zaschnout a po té poprvé důkladně vyleštíme. Ve třetí fázi na takto připravený povrch již můžeme nanést a rozetřít hydrofobní impregnaci GSP, kterou po druhé vyleštíme do vysokého lesku. Poté, co je skleněný povrch ošetřen GSP se umývá pouze čistou vodou – není nutné používat čisticí prostředky.